Međunarodna saradnja

AOFI je u dosadašnjem radu uspostavila saradnju i potpisala ugovore o saradnji sa brojnim međunarodnim institucijama i bankama.

AOFI je aktivna članica:

 

 

Od decembra 2006. godine AOFI je aktivna članica Bernske unije koja broji više od 80 članica – izvozno-kreditnih agencija, banaka i privatnih osiguravača potraživanja iz celog sveta.

Na sajtu Bernske unije možete preuzeti listu članica i saznati više o ovoj asocijaciji osiguravača i reosiguravača.

AOFI je u periodu 02 – 05. decembar 2012. godine bila domaćin Jesenjeg zasedanja članica Praškog kluba Bernske unije. Glavna tema skupa bila je podrška izvoznicima kroz institut osiguranja čime se smanjuje rizik poslovanja izvoznika.

Specijalistički skup – Štete i regresi za članice Bernske unije održan je u decembru 2015. godine u Beogradu. Domaćin trodnevnog skupa za preko 80 stručnjaka iz celog sveta ponovo je bila AOFI.

Godišnja konferencija članica Bernske unije sa 260 učesnika iz preko 70 zemalja iz celog sveta održana je u Beogradu od 01. do 05. oktobra 2017. godine. Poverenje Bernske unije da organizuje skup članica najvišeg ranga po treći put pripalo je AOFI.

 

 

 

 

U januaru 2008. godine AOFI je primljena u članstvo  FCI – Factors Chain International – međunarodne faktoring asocijacije koja ima preko 200 članica iz 65 zemalja sveta. Više informacija o FCI asocijaciji možete pročitati ovde

Ugovore o međunarodnoj saradnji potpisali smo sa članicama Bernske unije: