Kratkoročno kreditiranje

Šta podrazumeva kratkoročno kreditiranje?

Kratkoročno kreditiranje podrazumeva obezbeđivanje finansijskih sredstava radi finansiranja obrtnih sredstava izvoznika.

Prednosti kratkoročnog kreditiranja:

 • Poboljšanje likvidnosti
 • Jednostavnija procedura obezbeđivanja kredita u poređenju sa dugoročnim kreditima
 • Prilagođenost usluge kreditiranja potrebama izvoznika

Potrebna dokumentacija:

 • Zahtev za odobravanje plasmana na memorandumu firme, overen i potpisan
 • Popunjen Upitnik za izradu kreditnog dosijea AOFI
 • Kopija ugovora o izvoznom poslu koji je predmet finansiranja/izdavanja garancija
 • Popunjena Saglasnost klijenta – Kreditni biro za povlačenje izveštaja
 • Zaključni list na poslednji dan prethodnog meseca
 • Zaključni list na 31. 12. 2017. godine
 • Zvanični finansijski izveštaj za poslednje dve godine
 • Revizorski izveštaj za poslednje dve godine (za lica kod kojih postoji zakonska obaveza)
 • Analitičke kartice kupaca i dobavljača
 • Statusna dokumentacija (Izvod iz APR-a, OP obrazac, PIB, Odluka o osnivanju, važeći statut sa svim izmenama)
 • Potvrda Poreske uprave o izmirenim poreskim obavezama