Osiguranje potraživanja

Šta obezbeđuje osiguranje potraživanja?

Osiguranje potraživanja Vam obezbeđuje sigurnost i izvesnost u naplati. U uslovima savremenog spoljnotrgovinskog poslovanja privredna društva su u obavljanju svojih poslova izložena mnogobrojnim rizicima. Izvesnost da će se potraživanja po izvoznim i domaćim poslovima realizovati, preduslov je za nesmetano poslovanje i planiranje, odnosno održiv rast.

Potraživanja su Vaša imovina – ne rizikujte!
Ako je Vaš cilj povećanje konkurentnosti, ulazak na nova tržišta i veći broj kupaca, svojim klijentima morate ponuditi odložene rokove plaćanja.
ALI, prodajom svojih proizvoda i/ili usluga na odloženo plaćanje rizikujete da izgubite deo imovine i ugrozite svoje poslovanje.
Ako je Vaš cilj odgovorno poslovanje, osiguranjem potraživanja obezbeđujete sigurnost u naplati i pouzdanog partnera u upravljanju rizicima.

Kako osiguranjem potraživanja obezbeđujete sigurno i stabilno poslovanje?

Poslovima kreditnog osiguranja se uspešno bavimo više od 10 godina. Naše dosadašnje iskustvo je pokazalo da nema sigurnih kupaca. Kada sklopite posao sa stranim ili domaćim kupcem sa odloženim rokom plaćanja, uvek postoji rizik da isporučenu robu ili izvršene usluge ne naplatite.

 • Zaštititi svoje poslovanje prenosom rizika neplaćanja na nas, kao Vašeg osiguravača
 • Ponuditi kupcima odložene rokove plaćanja
 • Povećati konkurentnost
 • Širenje na nova tržišta i povećanje broja kupaca
 • Rast prodaje

Šta dobijate osiguranjem potraživanja?

 • Preventivu, u smislu analize kupaca, pokriće kupaca na svim kontinentima
 • Značajno poboljšanje konkurentnosti na osnovu prodaje na odloženo plaćanje, nižih troškova u poređenju sa drugim sredstvima obezbeđenja
 • Stalni monitoring postojećih i potencijalnih kupaca
 • Možete širiti prodaju na nova tržišta
 • Povećanje prihoda i profitabilnosti
 • Sigurnost kroz prenos rizika neplaćanja na osiguravača, isplata štete, što ukazuje da na odgovoran način upravljate rizicima
 • Poboljšanje likvidnosti
 • Možete ostvariti bolji pristup finansiranju

Ako Vam kupac ne plati, a niste osigurani, možete li priuštiti gubitak novca?

Nepredviđene okolnosti i promene na tržištu mogu čak i Vaše dugogodišnje kupce dovesti u situaciju da nisu u mogućnosti da izmire svoje obaveze.
Ako poslujete uz profitnu maržu od 5% za pokriće neneplaćenog potraživanja od samo 10.000 EUR morate povećati svoj prihod za 200.000 EUR.

 • Komercijalnih rizika
 • Nekomercijalnih rizika

Osiguranje kratkoročnih potraživanja, OD KOMERCIJALNIH RIZIKA:

Predmet osiguranja su kratkoročna novčana potraživanja osiguranika na osnovu isporučene robe ili izvršenih usluga kupcima, koja su nastala i prijavljena u periodu važenja ugovora o osiguranju i za koja je osiguranik ispostavio fakture kupcima sa odloženim rokom plaćanja do 180 dana.
Komercijalni rizici pokriveni ovim proizvodom osiguranja su:

 • Rizik insolventnosti kupca (stečaj, bankrotstvo) i
 • Rizik produženog neplaćanja duga

Šta dobijate osiguranjem potraživanja?

AOFI isplaćuje odštetu u slučaju ostvarenja navedenih nekomercijalnih rizika:

 • Neplaćanje duga u roku od šest meseci od ugovorenog roka dospelosti ako je dužnik država, državna organizacija ili lice za koje garantuje država, odnosno državna organizacija
 • Politički događaji u zemlji dužnika ili ratno stanje u državi čiji je državljanin dužnik sa drugom državom
 • Opšti moratorijum plaćanja, nemogućnosti konverzije valute zemlje dužnika u konvertibilne valute ili zabrane transfera, do isteka tih zabrana
 • Zabrana uvoza robe ili usluga od države ili državne organizacije kao kupca ili korisnika usluga
 • Jednostrani raskid ugovora od države ili državne organizacije kao kupca ili korisnika usluga, osim kada je do jednostranog raskida došlo usled povrede carinskih ili zdravstvenih propisa države uvoznika, odnosno države korisnika usluga
 • Zaplena, oštećenje, zabrana raspolaganja ili uništenje robe, učinjenih od strane države ili njenih institucija, od časa prelaska robe preko državne granice do prispeća inostranom kupcu

Procedura osiguranja:

 • Izvoznik upućuje zahtev za osiguranje potraživanja i dostavlja neophodnu dokumentaciju
 • Stručna služba AOFI dostavlja izvozniku indikativnu ponudu
 • Ukoliko se izvoznik složi sa indikativnom ponudom, stručna služba AOFI naručuje bonitete za sve kupce kojima klijent daje odložene rokove plaćanja
 • Stručna služba AOFI, analizira bonitete kupaca i određuje visine kreditnih limita
 • Izvozniku se dostavlja finalna ponuda nakon koje, ukoliko je izvoznik prihvati, sledi potpisivanje polise osiguranja