Program promocije razvoja romskog preduzetništva

Ukratko o programu

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2021. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 149/20 i 40/21) obezbeđena su sredstva u iznosu od 120.000.000,00 dinara za realizaciju Programa promocije razvoja romskog preduzetništva (u daljem tekstu: Program), a u skladu sa Zaključkom Vlade 05 Broj: 023-28-2876/2021-1 od 1. aprila 2021. godine.

Jedna od dve komponente programa je odobrenje povoljnih bankarskih kredita od strane Banke Poštanske štedionice a.d. Beograd (u daljem tekstu: Banka) iz sopstvenih izvora, za koje će Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije a.d. Užice (u daljem tekstu: AOFI) izdavati garancije.

Pravo da podnesu zahtev za kredit kod banke imaju mikro, mala i srednja privredna društva (u daljem tekstu: MMSP) čiji su osnivači rezidenti romske nacionalnosti kao i preduzetnici romske nacionalnosti, što se potvrđuje dostavljenom izjavom.

Ovim putem AOFI poziva sve zainteresovane privredne subjekte koji ispunjavaju navedeni uslov da podnesu zahtev za kredit kod Banke.

Preuzmite dokumenta: