Izdavanje garancija

Šta podrazumeva izdavanje garancija?

Podrška kroz garancije podrazumeva izdavanje svih tipova garancija u kojima kupac traži neku vrstu osiguranja koja će pokrivati izvoznikovo izvršenje posla. AOFI izdaje pored činidbenih i plative garancije.

Prednosti garancija:

 • Posedovanjem garancije klijent stiče uslov za učešće na tenderima
 • Zahvaljujući avansnim garancijama izvođač radova brže dolazi do sredstava
 • Omogućava se dobijanje posla usled garantovanja da će izvoznik – izvođač radova posao izvršiti valjano, u skladu sa zahtevima kupca ili investitora

Ugovorna garancija može da se odnosi na:

 • Učešće na tenderu
 • Povraćaj avansnog plaćanja
 • Dobro izvršenje posla
 • Održavanje u garantnom periodu

Potrebna dokumentacija:

 • Zahtev za odobravanje plasmana na memorandumu firme, overen i potpisan
 • Popunjen Upitnik za izradu kreditnog dosijea AOFI
 • Kopija ugovora o izvoznom poslu koji je predmet finansiranja/izdavanja garancija
 • Popunjena Saglasnost klijenta – Kreditni biro za povlačenje izveštaja
 • Zaključni list na poslednji dan prethodnog meseca
 • Zaključni list na 31. 12. 2017. godine
 • Zvanični finansijski izveštaj za poslednje dve godine
 • Revizorski izveštaj za poslednje dve godine (za lica kod kojih postoji zakonska obaveza)
 • Analitičke kartice kupaca i dobavljača
 • Statusna dokumentacija (Izvod iz APR-a, OP obrazac, PIB, Odluka o osnivanju, važeći statut sa svim izmenama)
 • Potvrda Poreske uprave o izmirenim poreskim obavezama
 • Spisak sredstava obezbeđenja