Organizaciona struktura

AOFI tim

Skupština
Nikola Nikolovski, predsednik
Ljubiša Đurović, član
Tanja Nauparac, član
Verica Lazić, član
Dragana Blažić, član

Upravni odbor
Rade Petrović, predsednik
Nikola Veljić, zamenik predsednika
Đorđe Joksić, član
Goran Nikolić, član
Nikola Rabrenović, član

Izvršni odbor
Dejan Vukotić, predsednik
Danilo Ćirković, član
Nikola Tegeltija, član

Osiguranje izvoza
Ivan Savić, direktor sektora

Kratkoročno kreditiranje
Petar Pavlović, direktor sektora

Izdavanje garancije
Vesna Jovetić, direktorka sektora

Faktoring
Tanja Kursar, direktorka sektora