За добар производ нема далеког тржишта

Кредитом од ЕУР 360.000 АОФИ је помогла реализацију извоза котлова српског произођача „Термомонт“ д.о.о. из Шимановаца за Монголију. Српски извозник ће у наредним годинама извозити котлове из свог производног програма у вредности од минималноЕУР 400.000 годишње предузећу „Eurozigi Engineering Co“ лтд из Монголије. На овај начин потврђује се да квалитетни производи лако проналазе купце и на далеким тржиштима.

Related posts