Организациона структура

АОФИ тим

Скупштина
Никола Николовски, председник
Љубиша Ђуровић, члан
Тања Наупарац, члан
Верица Лазић, члан
Драгана Блажић, члан

Управни одбор
Раде Петровић, председник
Никола Вељић, заменик председника
Ђорђе Јоксић, члан
Горан Николић, члан
Никола Рабреновић, члан

Извршни одбор
Дејан Вукотић, председник
Данило Ћирковић, члан
Никола Тегелтија, члан

Осигурање извоза
Иван Савић, директор сектора

Краткорочно кредитирање
Петар Павловић, директор сектора

Издавање гаранције
Весна Јоветић, директорка сектора

Факторинг
Тања Курсар, директорка сектора