Usvojeni Uslovi osiguranja

Upravni odbor AOFI usvojio je Uslove za osiguranje kratkoročnih potraživanja u inostranstvu od komercijalnih rizika čime su stvorene formalno pravne pretpostavke za početak aktivnosti AOFI u oblasti osiguranja.