Усвојени Услови осигурања

Управни одбор АОФИ усвојио је Услове за осигурање краткорочних потраживања у иностранству од комерцијалних ризика чиме су створене формално правне претпоставке за почетак активности АОФИ у области осигурања.

Related posts