Ugovor o saradnji – Uzbekinvest

Ugovor o saradnji sa Uzbekinvestom – nacionalnom uvozno-izvoznom osiguravajućom kompanijom iz Republike Uzbekistan potpisali su gospodin Milanko Bogosavljević, generalni direktor AOFI i gospodin Babur Beknazov, generalni direktor UZBEKINVEST-a.