Bez podrške agencija Bernske unije, danas je nezamislivo ulaziti u veće poslove

Bez podrške agencija Bernske unije, danas je nezamislivo ulaziti u veće poslove

Srbija Danas, 06. 10. 2017.


Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza (AOFI) domaćin je ove godine u Beogradu oko 80 najvećih državnih i privatnih osiguravača izvoznih potraživanja i stranih investicija u svetu, okupljenih u Bernskoj uniji, povodom održavanja Godišnje konferencije tog udruženja.

Izvozno kreditne agencije, članice Bernske unije, zajedno osiguravaju 13 odsto ukupne svetske trgovine, a ministar privrede Goran Knežević poručio je gostima da su takve agencije poluga koja podržava i rast nacionalnih ekonomija.
– Danas je nezamislivo ulaziti u veće poslove u širim okvirima, bez podrške agencija poput AOFI i naših gostiju iz Bernske unije. Zato resorno ministarstvo sa posebnom pažnjom prati i sve aktivnosti vašeg godišnjeg skupa – naveo je ministar.
Potpredsednik Bernske unije Mandisi Nkul izrazio je zadovoljstvo što se godišnja konferencija u 2017. održava baš u Beogradu, ističući da su prisutni osiguravači iz svih delova sveta – iz Kine, SAD, Nemačke, Francuske, Velike Britanije…
– Ovo je globalno udruženje i svima nam je značajno da vidimo kako rade naše kolege iz drugih krajeva sveta – rekao je on.
Generalni sekretar Bernske unije Vinko David istakao je da bi obim svetske trgovine bez podrške unije osiguravača bez sumnje bio manji.

– Osiguravamo trgovinu poljoprivrednim proizvodima, mašinama, ali i primera radi, izvoz automobila. Pojedine naše članice osiguravaju sve od jagoda do velikih elektrana. I srpski AOFI je deo naše unije i podržava srpski izvoz. To odlično rade – rekao je David.
Direktor AOFI Dejan Vukotić rekao je da je Agencija od nastanka, pre 11 godina, osigurala 1,6 milijardi evra potraživanja srpskih izvoznika, dodajući da je kapacitet za osiguranje mnogo veći.
U saradnji sa Ministarstvom privrede, kaže Vukotić, u pripremi je izmena zakona o AOFI koji bi trebalo da podigne tu agenciju na viši nivo i približi je načinu poslovanja eksportno kreditnih agencija iz EU.

– Tim izmenama, zakon će otvoriti širi spektar i paletu proizvoda koje ćemo moći da ponudimo našim kompanijama izvoznicama, a samim tim i da povećamo srpski izvoz i privredni rast – rekao je Vukotić.
AOFI trenutno, kako objašnjava, podržava srpski izvoz kroz direktno kreditiranje, finansiranje izvoznih ugovora, otkup ili osiguranje potraživanja.
– Najinteresantniji proizvod za naše klijente je osiguranje potraživanja, na koje ćemo se fokusirati u narednom periodu. Cilj nam je da pomognemo srpskim privrednicima da lakše osvoje nova tržišta, tako što ćemo im omogućiti kontinuiranu likvidnost – rekao je Vukotić.

Prema njegovim rečcima, AOFI trenutno osigurava oko tri odsto srpskog izvoza, što je iznad proseka za institucije u državnom vlasništvu u svetu, ako se izuzmu agencije iz vodećih pet zemalja SAD, Rusije, Kine, Nemačke i Francuske.
– Ako se uporedimo sa zemljama u regionu, mi smo iznad proseka. Nadamo se da ćemo taj trend nastaviti i u budućnosti – rekao je on.
Bernska unija predstavlja skup svih eksportno kreditnih agencija u državnom i privatnom vlasništvu iz čitavog sveta, a broji više od 80 članica. Godišnja konferencija u 2017. održava se u Beogradu, od 1. oktobra zaključno sa današnjim danom. Tim povodom u Beogradu boravi oko 250 predstavnika izvozno kreditnih agencija članica.