Smanjenje limita za kreditiranje

AOFI je otpočela sa kreditiranjem izvoznika koji ostvaruju i godišnji nivo izvoza koji je manji od EUR 1.000.000. Novi limit ostvarenog izvoza je spušten na nivo godišnjeg izvoza od EUR 300.000. AOFI je korigovala zahtevani limit za finansiranje na zahtev mnogobrojnih izvoznika iz sektora MSP kojima je dosadašnji nivo od EUR 1.000.000 bio previsok. Na ovaj način AOFI je dobila novih 650 potencijanih klijenata.