Смањење лимита за кредитирање

АОФИ је отпочела са кредитирањем извозника који остварују и годишњи ниво извоза који је мањи од ЕУР 1.000.000. Нови лимит оствареног извоза је спуштен на ниво годишњег извоза од ЕУР 300.000. АОФИ је кориговала захтевани лимит за финансирање на захтев многобројних извозника из сектора МСП којима је досадашњи ниво од ЕУР 1.000.000 био превисок. На овај начин АОФИ је добила нових 650 потенцијаних клијената.

Related posts