Selekcija kandidata u saradnji sa NSZ – filijala Užice

Selekcija kandidata u saradnji sa NSZ – filijala Užice

Po zahtevu AOFI, u organizaciji Nacionalne službe za zapošljavanje – filijala Užice, dana 09.03.2012. godine testirani su kandidati iz Zlatiborskog okruga, koji su se prijavili i ispunjavali uslove konkursa za radna mesta u sedištu AOFI-a, u Užicu.

Od 70 kandidata, na testiranje inteligencije, analitičnosti i ličnosti, kao i na lični intervju sa stručnim saradnicima NSZ, javilo se 59 kandidata.

Nakon obavljenog testiranja, kandidati su rangirani prema rezultatima testiranja, a u skladu sa traženim kriterijumima za radna mesta za koja su konkurisali.