Селекција кандидата у сарадњи са НСЗ – филијала Ужице

Селекција кандидата у сарадњи са НСЗ – филијала Ужице

По захтеву АОФИ, у организацији Националне службе за запошљавање – филијала Ужице, дана 09. 03. 2012. године тестирани су кандидати из Златиборског округа, који су се пријавили и испуњавали услове конкурса за радна места у седишту АОФИ-a, у Ужицу.

Од 70 кандидата, на тестирање интелигенције, аналитичности и личности, као и на лични интервју са стручним сарадницима НСЗ, јавило се 59 кандидата.

Након обављеног тестирања, кандидати су рангирани према резултатима тестирања, а у складу са траженим критеријумима за радна места за која су конкурисали.

Related posts