SACE SpA trening, 25. – 29. septembar 2006. godine, Rim

SACE SpA trening, 25. – 29. septembar 2006. godine, Rim

Zaposleni Agencije za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije završili su trening u domenu osiguranja u SACE SpA, Italija u periodu 25-29. septembra 2006. godine.

SACE SpA je, tokom petodnevnog boravka zaposlenih u AOFI-u, omogućio kvalitetnu edukaciju koja se sastojala iz 5 celina: Modeli kratkoročnog poslovanja Definisanje poslovanja izvozno-kreditnih agencija Kratkoročno poslovanje: ključni proizvodi u poslovanju SACE Procena rizika Upravljanje kreditnim rizikom Predstavnici SACE SpA tokom treninga predložili su potpisivanje Ugovora o saradnji sa AOFI.