SACE Spa тренинг, 25. – 29. септембар 2006. године, Рим

SACE Spa тренинг, 25. – 29. септембар 2006. године, Рим

Запослени Агенције за осигурање и финансирање извоза Републике Србије завршили су тренинг у домену осигурања у САЦЕ СпА, Италија у периоду 25-29. септембра 2006. године.

САЦЕ СпА је, током петодневног боравка запослених у АОФИ-у, омогућио квалитетну едукацију која се састојала из 5 целина: Модели краткорочног пословања Дефинисање пословања извозно-кредитних агенција Краткорочно пословање: кључни производи у пословању САЦЕ Процена ризика Управљање кредитним ризиком Представници САЦЕ СпА током тренинга предложили су потписивање Уговора о сарадњи са  АОФИ.

Related posts