Realizovan 350. kredit

Odobravanjem i realizacijom kredita u iznosu od EUR 400.000 smederevskom preduzeću „Uniteh“ d.o.o. za realizaciju izvoza nadgradnje, doboša i rezervnih delova autobeton mešalica u vrednosti EUR 6.147.453,10 nemačkom preduzeću Stetter GmbH, Memmingen, AOFI je realizovala 350. kredit od početka svog rada. Ukupna vrednost do sada realizovanih kredita srpskim izvoznicima je EUR 113.363.000.