Dana 12.10.2015. stupio je na snagu pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke