Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije a.d. Užice dana 30. decembra 2013. godine pokreće postupak javne nabavke za nabavku zakupa poslovnog prostora i poziva zainteresovana lica da podnesu ponudu, u skladu sa navedenim uslovima. Poziv za podnošenje ponuda objavljuje se i na Portalu javnih nabavki i Portalu službenih glasila Republike Srbije i baza propisa. 

U postupku javne nabavke poslovnog prostora broj 9/13 zaključen je ugovor o javnoj nabavci za partiju 1 – zakup poslovnog prostora u Beogradu, dok je za partiju 2 – zakup poslovnog prostora u Užicu – postupak obustavljen.