Агенција за осигурање и финансирање извоза Републике Србије а.д. Ужице дана 23. јануара 2014. године покреће поступак јавне набавке мале вредности за набавку услуге одржавања, коришћења и дораде информационог система и позива заинтересована лица да поднесу понуду, у складу са условима из конкурсне документације. Обавештење о покретању поступка јавне набавке објављује се и на Порталу јавних набавки.