Подршка домаћим извозницима

Ана Малешевић, генерални директор Агенције за осигурање и финансирање извоза Републике Србије а.д. Ужице,  јуче је у просторијама Привредне коморе Београда  представила нашим извозницима производе које им можемо понудити како би што успешније остварили своје извозне циљеве.

Кроз услуге које пружамо, у могућности смо да привредницима помогнемо да остваре  сигурнији извоз, да унапреде своју конкурентску позицију, побољшају ликвидност – рекла је Ана Малешевић.

Она је такође истакла да поред услуге краткорочног кредитирања, са којом су предузећа прилично добро упозната, посебно интересантан начин финансирања нашим извозницима свакако је факторинг, за који тек очекује да се популаризује у Србији због својих бројних предности. Никако мање значајне су услуге издавања гаранција, као и кредитног осигурања, посебно фирмама које имају потребу да сарађују са новим, непознатим купцима, зато што им је важно да осигурају потраживање које може бити проблематично.У могућности смо да привредницима помогнемо да остваре  сигурнији извоз, да унапреде своју конкурентску позицију, побољшају ликвидност – рекла је Ана Малешевић.

Малешевић је напоменула да је извоз  веома важан чинилац привредног раста Србије и да ми заправо кроз наведене услуге  остварујемо своју мисију, а то је унапређење структуре извоза и омогућавање нашим извозницима што једноставније услове извоза кроз партнерске односе са иностраним институцијама.   Након излагања презентације, уследио је разговор са успешним привредницима о могућностима извоза, као и пружању помоћи оним предузећима која се сусрећу са тешкоћама у реализацији извоза.

Related posts