Počelo jesenje zasedanje Praškog kluba Bernske unije

Počelo jesenje zasedanje Praškog kluba Bernske unije

BEOGRAD, 4. decembra 2012. (Beta) – U Beogradu je danas počelo redovno jesenje zasedanje Praškog kluba Bernske unije čiji je domaćin Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza Srbije (AOFI).

Direktor AOFI Milanko Bogosavljević kazao je novinarima da je glavna tema ovogodišnjeg skupa podrška izvoznicima kroz institut osiguranja, jer se time smanjuje njihov rizik.

On je naglasio da AOFI, koji je član Praškog kluba Bernske unije od decembra 2006. godine, osigurava šest odsto ukupnog izvoza Srbije i ove godine je za 12 odsto povećao broj osiguranja izvoznih poslova.

“Srbiji je neophodno da poveća svoj izvoz, a osiguranje kao jedan ne novčani proizvod će puno značiti za buduću podršku i razvoj, jer smanjuje rizik”, kazao je on.

Zamenik generalnog sekretara Bernske unije Fabris Morel kazao je da članice te unije osiguravaju preko 10 odsto svetskog izvoza.

Prema njegovim rečima članice Bernske unije su veoma bitan član svetske trgovine i bićhe veoma značajne u prevazilaženju svetske ekonomske krize kroz osiguranje izvoznih poslova.

Predsedavajuća Praškog kluba Olae Gadala kazala je da su Praški klub osnovale 1993. godine Bernska unija i Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) sa ciljem da podrže i pomognu razvoj novoosnovanih agencija za osiguranje izvoznih kredita.

Berska unija, osnovana je 1934. godine od strane privatnih i državnih osiguravača izvoznih kredita, a danas okuplja sve najveće agencije za osiguranje izvoznih kredita i stranih investicija, koje se sastaju dva puta godišnje, na proleće i jesen.