Plasirano 159 kredita

Do danas, AOFI je izvoznicima plasirala 159 kredita u ukupnoj vrednosti od preko 43 miliona eura. Tokom proteklih 7 meseci od kada je AOFI uvela proizvod osiguranja od komercijalnih rizika, osiguran je izvoz srpskih preduzetnika od komercijalnih rizika u vrednosti od 37 miliona eura.