Objavljen konkurs za prijem u radni odnos u sedištu AOFI – Užice