AOFI je dana 07.05.2013. godine zaključila ugovor o javnoj nabavci male vrednosti za uslugu revizije kompletnog portfolija na dan 01.04.2013. godine sa revizorskom kućom MOORE STEPHENS REVIZIJA I RAČUNOVODSTVO DOO BEOGRAD.