АОФИ је дана 07.05.2013. године закључила уговор о јавној набавци мале вредности за услугу ревизије комплетног портфолија на дан 01.04.2013. године са ревизорском кућом МООРЕ СТЕПХЕНС РЕВИЗИЈА И РАЧУНОВОДСТВО ДОО БЕОГРАД.