Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije a.d. Užice je dana 15. maja 2013. godine zaključila ugovor o javnoj nabavci male vrednosti za usluge savetovanja u poslovanju i upravljanju sa ponuđačem TENDER CONSULTING GROUP DOO BEOGRAD.