Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije a.d. Užice pokrenula je dana 25. juna 2016. godine pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda za nabavku usluga integracije postojećeg softvera BGIS -8 Faktoring i novog poslovnog softverskog paketa. Obaveštenje o pokretanju postupka objavljeno je i na Portalu javnih nabavki.