Агенција за осигурање и финансирање извоза Републике Србије а.д. Ужице покренула је дана 25. јуна 2016. године преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда за набавку услуга интеграције постојећег софтвера БГИС -8 Факторинг и новог пословног софтверског пакета. Обавештење о покретању поступка објављено је и на Порталу јавних набавки.