Агенција за осигурање и финансирање извоза Републике Србије а.д. Ужице покренула је дана 18. новембра 2016. године преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда за набавку услуга интеграције постојећег пословног информационог система и софтверског пакета БГИС -8 Факторинг. Обавештење о покретању поступка објављено је и на Порталу јавних набавки.