Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije a.d. Užice pokrenula je dana 18. novembra 2016. godine pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda za nabavku usluga integracije postojećeg poslovnog informacionog sistema i softverskog paketa BGIS -8 Faktoring. Obaveštenje o pokretanju postupka objavljeno je i na Portalu javnih nabavki.