Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije a.d. Užice pokrenula je pregovarački postupak  bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda za javnu nabavku zakupa poslovnog prostora u Užicu. Pregovarački postupak sprovešće se sa ponuđačem NIS AD NOVI SAD, u skladu sa članom 36. stav 1. tačka 4) Zakona o javnim nabavkama.