Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije a.d. Užice pokrenula je dana 25. novembra 2014. godine otvoreni postupak javne nabavke za zakup poslovnog prostora. Obaveštenje o pokretanju postupka objavljeno je i na Portalu javnih nabavki.