Агенција за осигурање и финансирање извоза Републике Србије а.д. Ужице покренула је дана 25. новембра 2014. године отворени поступак јавне набавке за закуп пословног простора. Обавештење о покретању поступка објављено је и на Порталу јавних набавки.