Obaveštenje o pokretanju postupka javne nabavke

Obaveštenje o pokretanju postupka javne nabavke

Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije a.d. Užice pokrenula je dana 26.novembra  2020. godine otvoreni postupak javne nabavke usluge – DMS (Document Management system) sa funkcionalnostima elektronske pisarnice  – dorada postojećih  i proširenje novim funkcionalnostima. Obaveštenje o pokretanju postupka objavljeno je i na Portalu javnih nabavki.

Poziv za podnošenje ponuda 26.11.2020.

KONKURSNA DOKUMENTACIJA 26.11.2020.

Pitanjа i odgovori – 1 – 08.12.2020.

Odluka o dodeli ugovora 12-20 – 18.01.2021.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 12.03.2021.