Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije a.d. Užice pokrenula je dana 11. septembra 2014. godine postupak javne nabavke male vrednosti za nabavku usluge revizije finansijskih izveštaja za 2014. godinu. Obaveštenje o pokretanju postupka objavljeno je i na Portalu javnih nabavki.