Агенција за осигурање и финансирање извоза Републике Србије а.д. Ужице покренула је дана 11. септембра 2014. године поступак јавне набавке мале вредности за набавку услуге ревизије финансијских извештаја за 2014. годину. Обавештење о покретању поступка објављено је и на Порталу јавних набавки.