Obaveštenje o pokretanju postupka javne nabavke

Obaveštenje o pokretanju postupka javne nabavke

Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije a.d. Užice pokrenula je dana 11.juna 2020. godine pregovarački postupak  za nabavku usluga održavanjа poslovne aplikacije ASEBA PUB – Osiguranje i Faktoring. Obaveštenje o pokretanju postupka objavljeno je i na Portalu javnih nabavki.

Obaveštenje o pokretanju pregovar.postupka  11.06.2020.

KONK. DOK._PREGOVARAČKI  11.06.2020.

Odluka o dodeli ugovora 7-20  24.06.2020.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 17.07.2020.