Obaveštenje o pokretanju postupka javne nabavke

Obaveštenje o pokretanju postupka javne nabavke

Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije a.d. Užice pokrenula je dana 08.maja 2020. godine pregovarački postupak  za nabavku usluga – Izrada novih funkcionalnosti u poslovnoj aplikaciji ASEBA PUB 2000. Obaveštenje o pokretanju postupka objavljeno je i na Portalu javnih nabavki.

Obavestenje o pokretanju pregovaračkog postupka  08.05.2020.

KONKURSNA DOKUMENTACIJA 08.05.2020.

Odluka o dodeli ugovora 6-20   15.05.2020.

Obavestenje o zakljucenom ugovoru  09.06.2020.