Obaveštenje o pokretanju postupka javne nabavke

Obaveštenje o pokretanju postupka javne nabavke

Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije a.d. Užice pokrenula je dana 25.marta  2020. godine otvoreni postupak javne nabavke Office365 sa implementacijom .Obaveštenje o pokretanju postupka objavljeno je i na Portalu javnih nabavki.

Poziv za podnošenje ponuda  25.03.2020.

KONKURSNA_DOKUMENTACIJA  25.03.2020.

Odluka o dodeli ugovora 5-20 08.05.2020.

Obavestenje o zakljucenom ugovoru  19.05.2020.