Obaveštenje o pokretanju postupka javne nabavke

Obaveštenje o pokretanju postupka javne nabavke

Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije a.d. Užice pokrenula je dana 09.marta 2020. godine postupak javne nabavke male vrednosti za nabavku kancelarijskog materijala po partijama. Obaveštenje o pokretanju postupka objavljeno je i na Portalu javnih nabavki.

Poziv za podnošenje ponuda 09.03.2020.

Konkursna dokumentacija 09.03.2020.

Odluka o dodeli ugovora – partija 1  01.04.2020.

Odluka o dodeli ugovora – partija 2  01.04.2020.

Obavestenje o zakljucenom ugovoru_1  12.05.2020.

Obavestenje o zakljucenom ugovoru_2   12.05.2020.