Obaveštenje o pokretanju postupka javne nabavke

Obaveštenje o pokretanju postupka javne nabavke

Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije a.d. Užice pokrenula je dana 19. februara 2020. godine otvoreni postupak javne nabavke Računarske opreme sa implementacijom. Obaveštenje o pokretanju postupka objavljeno je i na Portalu javnih nabavki.

Poziv za podnosenje ponuda  19.02.2020.

Konkursna dokumentacija  19.02.2020.

Odluka o dodeli ugovora  02.04.2020.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru  26.04.2020.