Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije a.d. Užice dana 8. aprila 2014. godine pokreće postupak javne nabavke male vrednosti za nabavku usluga izrade i implementacije strategije komunikacije i pružanja PR usluga, i poziva zainteresovana lica da dostave ponudu. Konkursna dokumentacija objavljena je i na Portalu javnih nabavki.