Агенција за осигурање и финансирање извоза Републике Србије а.д. Ужице дана 8. априла 2014. године покреће поступак јавне набавке мале вредности за набавку услуга израде и имплементације стратегије комуникације и пружања ПР услуга, и позива заинтересована лица да доставе понуду. Конкурсна документација објављена је и на Порталу јавних набавки.