Obaveštenje o pokretanju postupka javne nabavke

Obaveštenje o pokretanju postupka javne nabavke

Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije a.d. Užice pokrenula je dana 13.septembra  2019. godine postupak javne nabavke male vrednosti za usluge konsolidacija i ‚‚outsourcing‚‚ štampe. Obaveštenje o pokretanju postupka objavljeno je i na Portalu javnih nabavki.

Preuzmite dokumenta

Konkursna dokumentacija 13.09.2019.

Poziv za podnošenje ponuda 13.09.2019.

Odluka o dodeli ugovora 6-19  30.09.2019.

Obavestenje o zakljucenom ugovoru 10.10.2019.