Obaveštenje o pokretanju postupka javne nabavke

Obaveštenje o pokretanju postupka javne nabavke

Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije a.d. Užice pokrenula je dana 11.septembra 2019. godine otvoreni postupak javne nabavke DMS (Document Management system) sa funkcionalnostima elektronske pisarnice . Obaveštenje o pokretanju postupka objavljeno je i na Portalu javnih nabavki.

KONKURSNA DOKUMENTACIJA_4_   11.09.2019.

Poziv za podnošenje ponuda   11.09.2019.

KONKURSNA DOKUMENTACIJA_IZMENA_1  18.09.2019.

Izmena KD_1  18.09.2019.

Odluka o dodeli ugovora 4-19  17.10.2019.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru  04.11.2019.