Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije a.d. Užice dana 26. marta 2014. godine pokreće postupak javne nabavke male vrednosti za nabavku usluga posredovanja pri kupovini avio karata i drugih putnih karata i rezervaciji hotelskog smeštaja za službena putovanja, i poziva zainteresovana lica da dostave ponudu. Konkursna dokumentacija objavljena je i na Portalu javnih nabavki.