Агенција за осигурање и финансирање извоза Републике Србије а.д. Ужице дана 26. марта 2014. године покреће поступак јавне набавке мале вредности за набавку услуга посредовања при куповини авио карата и других путних карата и резервацији хотелског смештаја за службена путовања, и позива заинтересована лица да доставе понуду. Конкурсна документација објављена је и на Порталу јавних набавки.